ลูกไม่มีเพื่อน พ่อแม่จะมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไร

การที่ลูกไปโรงเรียน ได้เจอกับสังคมใหม่ๆที่ยังไม่คุ้นเคย ลูกอาจจะยังปรับตัวไม่ได้ในการเข้าหาผู้อื่น ปัญหาที่ลูกไม่มีเพื่อนก็อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นพ่อแม่ควรให้คำปรึกษากับลูก ให้คำแนะนำ และส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ในการเข้าสังคมมากขึ้น ซึ่งในบทความนี้จะมาแนะนำวิธีสอนลูกให้รู้จักการมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่น ลูกจะได้มีเพื่อนเยอะขึ้น

สอนลูกให้มีน้ำใจ

พ่อแม่ควรสอนลูกให้มีน้ำใจต่อผู้อื่น รู้จักการแบ่งปัน รู้จักที่จะช่วยเหลือผู้อื่น โดยพ่อแม่สามารถที่จะทำเป็นตัวอย่างให้กับลูกๆได้เห็น เช่น คุณพ่อช่วยคุณตาถือของ เมื่อลูกเดินมาเห็นก็อธิบายให้ลูกได้เข้าใจว่าการทำแบบนี้คือการมีน้ำใจ พอลูกได้ฟังแล้วก็จะค่อยๆซึมซับและทำตาม ส่วนในเรื่องของการแบ่งปัน หากลูกกำลังกินขนมอยู่ก็ลองให้เขาแบ่งปันเพื่อน ทั้งนี้จะต้องให้ลูกสมัครใจที่จะแบ่งปัน จะต้องไม่บังคับ เพราะลูกอาจคิดว่าหากต้องแบ่งปันจะต้องได้รับคำสั่งจากพ่อแม่

สอนให้ลูกรู้จักทักษะการเข้าหาผู้อื่น

ควรสอนให้ลูกรู้จักการมีมนุษย์สัมพันธ์ ให้ลูกมีทักษะในการเข้าหาผู้คน อาจให้คำแนะนำลูกให้ลองสังเกตเพื่อนว่าเขามีความชอบอะไร ตรงกับสิ่งที่ตนเองชอบหรือไม่ เช่น ชอบเล่นกีฬาฟุตบอล ตอนพักเที่ยงก็ให้ชวนกันไปเล่นฟุตบอล หรือชอบการร้องเพลง ก็อาจชวนเพื่อนที่ชอบแบบเดียวกันไปเข้าชมรมสำหรับการฝึกร้องเพลง เป็นต้น

สอนให้ลูกรู้จักมารยาททางสังคม

การพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่น่าฟังดูฉุนเฉียว ก็คงไม่มีใครอยากที่จะเข้าใกล้ การสอนให้ลูกรู้จักการพูดจาที่มีความสุภาพ อ่อนโยน เป็นสิ่งที่สำคัญ พ่อแม่อาจอธิบายให้ลูกได้เข้าใจมากขึ้นว่า หากพูดจาไม่เพราะก็จะไม่มีคนชอบไม่มีใครอยากคบหาด้วย แต่หากลูกพูดจาสุภาพ ก็จะมีคนอยากมาเป็นเพื่อนพูดคุยด้วย

สอนให้ลูกจัดการกับอารมณ์

การให้ลูกได้รู้จักกับอารมณ์ของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำ เพื่อเป็นการฝึกให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์ เช่น หากลูกเล่นอยู่กับเพื่อน เริ่มที่จะกำมือแน่น ร้อนที่ใบหน้า หัวใจเต้นเร็ว แสดงว่าลูกกำลังโกรธอยู่ ดังนั้นควรที่จะให้ลูกเดินออกมาจากบริเวณนั้นก่อน ให้ลูกสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ เมื่อลูกเริ่มผ่อนคลายแล้ว ก็ให้ลูกกลับไปเล่นกับเพื่อนได้

ให้ลูกทำกิจกรรมที่หลากหลาย

พ่อแม่ควรที่จะส่งเสริมให้ลูกได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การไปค่ายอาสา การเข้าชมรม การประกวดแข่งขันทักษะต่างๆ เป็นต้น ให้ลูกได้เลือกกิจกรรมที่ลูกสนใจ ลูกจะได้มีความสุขในการทำกิจกรรมนั้นๆ การให้ลูกได้เจอสภาพแวดล้อมและสังคมใหม่ๆ ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกได้เจอเพื่อนใหม่ด้วย

การที่ลูกไม่มีเพื่อนหรือมีปัญหาในการเข้าสังคม ก็อาจทำให้ลูกขาดความมั่นใจ ไม่มีความสดใสร่าเริง ดังนั้นพ่อแม่ก็ควรที่จะใส่ใจ ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ลูก ชวนลูกไปทำกิจกรรมต่างๆ ก็จะทำให้ลูกค่อยๆมีพัฒนาการทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีขึ้น