ตำราพรหมชาติ คืออะไร มีวิธีการทำนายอย่างไร

เรื่องของโหราศาสตร์เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต เนื่องจากมนุษย์มีความเชื่อในเรื่องของดวง โชคลาภ วาสนา ซึ่งตำราพรหมชาติก็เป็นอีกแขนงหนึ่งของโหราศาสตร์ที่มนุษย์ใช้สำหรับตรวจดวงชะตา

ตำราพรหมชาติ คืออะไร?

ตำราพรหมชาติ เป็นส่วนหนึ่งในตำราทางโหราศาสตร์ เป็นการทำนายดวงชะตาราศีของแต่ละบุคคลตามวันเกิด เดือนเกิด และปีเกิด ซึ่งมาจากความเชื่อในแบบดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว แล้วมาผสมผสานกับความรู้โหราศาสตร์ที่ได้รับมาจากจีนและอินเดีย โดยจะเป็นในรูปแบบของกระดานคำทำนายเป็นวงล้อที่มีสัญลักษณ์ตัวแทนดวงชะตาร้ายดีของแต่ละช่วงอายุ จะทำนายโดยให้ผู้หญิงเวียนซ้าย ผู้ชายเวียนขวาตามวงล้อ ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ตัวแทนในวงล้อเรียงตามเข็มนาฬิกา ได้แก่ เจดีย์ นาคราช แม่มด พ่อหมอ คนต้องขื่อคา เทวดาขี่เต่า ฉัตรทอง ราหู ปราสาท เรือนหลวง คนคอขาด ฉัตรเงิน

วิธีการทำนายตามตําราพรหมชาติจากวงล้อ

ถ้าเป็นผู้ชาย ให้เริ่มนับจากเจดีย์ เป็นปีที่ 1 เวียนไปทางด้านขวา ไปจนครบอายุปีในปัจจุบัน แล้วจึงดูคำทำนาย

ถ้าเป็นผู้หญิง ให้เริ่มนับจากเจดีย์ เป็นปีที่ 1 เวียนไปทางด้านซ้าย ไปจนครบอายุปีในปัจจุบัน แล้วจึงดูคำทำนาย

 • คำทำนาย ชะตาตกที่ เจดีย์ ปีนั้นจะมีความสุขกายสุขใจ ได้สร้างบุญกุศลทางศาสนา จะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาไว้
 • คำทำนาย ชะตาตกที่ ฉัตรเงิน ปีนั้นจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ ก้าวหน้าในอาชีพการงาน มีโชคลาภ เงินทอง
 • คำทำนาย ชะตาตกที่ คนคอขาด ปีนั้นจะพบกับความยากลำบาก มีคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ ทำให้สูญเสียเงินทอง
 • คำทำนาย ชะตาตกที่ เรือนหลวง ปีนั้นจะมีความสุขสบาย มีผู้อุปถัมภ์ ได้โชคลาภ เงินทอง เจริญก้าวหน้าในการงาน ผู้คิดร้ายจะแพ้ภัยตัวเอง
 • คำทำนาย ชะตาตกที่ ปราสาท ปีนั้นคนโสดจะได้พบเนื้อคู่ ได้พบเจอกับความสุข การงานเป็นไปด้วยดี จะได้สัตว์ 2 เท้า 4 เท้า หากค้าขายก็จะได้กำไรมาก
 • คำทำนาย ชะตาตกที่ ราหู ปีนั้นจะมีความร้อนใจ มีความเดือดร้อนจากคำพูดของผู้อื่น สูญเสียเงินทอง ทะเลาะกับเพื่อนบ้าน เจ็บไข้ได้ป่วย พบเจอแต่เรื่องวุ่นวาย
 • คำทำนาย ชะตาตกที่ ฉัตรทอง ปีนั้นจะได้โชคลาภ เงินทอง มีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ ชีวิตจะพบเจอแต่ความสุข
 • คำทำนาย ชะตาตกที่ เทวดาขี่เต่า ปีนั้นการเงินจะไม่ติดขัด แต่จะต้องไม่ประมาทเพราะอาจเป็นสาเหตุที่นำพาความเดือดร้อนมาให้
 • คำทำนาย ชะตาตกที่ คนต้องขื่อคา ปีนั้นดวงจะไม่ค่อยดี ญาติพี่น้องจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ ให้ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการเดินทางไกลเพราะอาจเป็นสาเหตุนำพาคดีความมาให้
 • คำทำนาย ชะตาตกที่ พ่อหมอ ปีนั้นจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือในหน้าที่การงาน ได้รับโชคลาภ ไม่มีภัยอันตรายใดๆ
 • คำทำนาย ชะตาตกที่ แม่มด ปีนั้นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าจะทำให้พบกับความเจริญในหน้าที่การงาน การพูดของคุณได้รับการยอมรับ มีคนรักใคร่ ได้โชคลาภพอสมควร แต่อาจจะต้องเหนื่อยกายและใจอยู่บ้าง
 • คำทำนาย ชะตาตกที่ นาคราช ปีนั้นให้ระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ ให้ระวังของมีคมและผู้ไม่หวังดี ให้ทำบุญไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตจะทำให้ทุกข์ภัยบรรเทาลงได้

การทำนายดวงชะตาด้วยตำราพรหมชาตินั้น หากดวงชะตาไปตกในเรื่องที่ไม่ดีก็ไม่ต้องตกใจ การทำนายอาจจะเกิดขึ้นจริง หรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ ซึ่งหากคำทำนายเป็นเรื่องไม่ดีก็จะเป็นการทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้น ดังนั้นหากไม่สบายใจก็ให้ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ หรือช่วยเหลือผู้อื่น ก็จะเป็นการทำให้เราเกิดความสบายใจมากขึ้น